Den 18 juni försvann möjligheten att byta körfält i Söderledstunneln.

I samband med den stora trafikomläggningen i Slussen som sker den 24 juni kommer ett stort ökat antal stadsbussar att köra via Söderledstunneln. För att bevara säkerheten i tunneln har möjligheten att byta körfält mellan Hornsgatan/Medborgarplatsen och Centralbron/Johanneshovsbron tagits bort.

Vad innebär det för dig som kör bil?

  • Du kan köra Söderledstunneln mellan Medborgarplatsen och Hornsgatan.
  • Du kan köra mellan Centralbron och Johanneshovsbron.
  • Möjligheten att köra mellan Centralbron och Medborgarplatsen eller Hornsgatan har försvunnit. 
  • Möjligheten att köra mellan Johanneshovsbron och Medborgarplatsen eller Hornsgatan har försvunnit. 
  • På- och avfarten till Centralbron vid Söder Mälarstrand är öppen som vanligt.