Vägen avstängd mellan 12 november klockan 20:00 och 13 november klockan 06:00 när bron lyfts på plats.

Sedan november 2015 pågår arbetet med att byta ut bron över stambanan i Västberga Allé till en ny bågbro som ger bättre framkomlighet och säkerhet för gång, cykel och biltrafik i området Västberga Allé.

I samband med att den nya bron över stambanan byggs så kommer även bron över Åbyvägen att få en uppfräschning. En helt ny gång- och cykelbro byggs över Åbyvägen skild från övrig trafik.

Mellan den 12 november 20:00 till den 13 november 06:00 kommer Åbyvägen vara avstängd för biltrafik i höjd med Västberga Allé. Avstängningen görs eftersom den nya gång- och cykelbron kommer att lyftas på plats.

OBS! Ett tidigare kommunicerat datum gäller inte.