Fler stockholmare innebär nya utmaningar.

Stockholms län är en växande och omtyckt region, både att bo, studera och arbeta i. De senaste åren har befolkningen ökat i länet med 30 000-40 000 invånare årligen.

Men, fler stockholmare innebär nya utmaningar. En växande region behöver lösningar för framkomlighet som fungerar för många olika personer samtidigt.

För att skapa en dynamisk region behöver vi göra vardagen enklare för alla invånare - vare sig man åker kollektivt, kör bil, transporterar varor, cyklar eller går.

Detta kräver satsningar som på kort sikt kommer att innebära stora påfrestningar för stockholmarna. Resvägar och rutiner kommer att påverkas och det kommer att bli stökigt i stadsbilden som resultat av byggen av nya vägar och spår. Det går tyvärr inte att undvika. Om inget görs kommer vi i framtiden helt enkelt inte att ha ett fungerande Stockholm.

Under tio år satsas därför nära 100 miljarder kronor på ett 70-tal olika projekt - från byggen som Citybanan, Förbifart Stockholm och en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken till fler cykelvägar och gångvägar. Miljö och hållbarhet är viktigt för Stockholm och därför går hälften av investeringarna till bättre kollektivtrafik.

Trafiksatsning Stockholm är samlingsbegreppet för de gemensamma satsningar som Trafikverket, Länsstyrelsen, Stockholms stad, SL, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län gör för bättre framkomlighet i Stockholmsregionen.