Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu

Läs mer om hur vi använder cookies »

Skåne
Fredag 20 januari

Trafikinformation för Flädie

Trafikhändelser och eventuella störningar för pendlare och vägtrafikanter vid trafikplats Flädie och väg E6.02 (tidigare väg 16) mellan Flädie och Lund.

Trafikläget

För närvarande finns inga aktuella störningar.

Kommande trafikhändelser

För närvarande finns inga kända kommande störningar.

E6.02 Flädie – Lund & trafikplats Flädie


VägarbeteTrafikverket bygger om Trafikplats Flädie och väg E6.02 (före detta väg 16) mellan Flädie och Lund för att förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet samt minska bullerstörningar. 

Läs mer om p
rojektet på trafikverket.se 

Om Trafiken.nu

Trafiken.nu är en trafikportal med samlad information om trafiken i västra Skåne. Du kan använda webbplatsen för att ta reda på hur trafiksituationen ser ut för närvarande.