Gång- och cykeltrafik

Stratosfärgatan, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-01-25 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-01-26 kl. 10:33
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret