Gång- och cykeltrafik

Stratosfärgatan, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-01-25 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-03 kl. 09:08
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret