Gång- och cykeltrafik

Danska Vägen 61, Brunnsarbete – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-01-25 kl. 09:00
Beräknas pågå till Imorgon kl. 15:00

Uppdaterad:2021-01-18 kl. 14:46
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret