Gång- och cykeltrafik

Torgny Segerstedtsgatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-01-18 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2021-03-26 kl. 15:00

Uppdaterad:2021-02-10 kl. 10:36
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret