Vägtrafik, pågående händelse

Gullbergs Strandgata mellan Hamntorgsgatan och Marieholmsgatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Ledningsarbeten på Gullbergs Strandgata 2-8. Vägen avstängd för biltrafik. Trafiken leds om på andra vägar. Gång- och cykelväg är fortsatt öppen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2021-01-15 kl. 06:35
Beräknas pågå till 2021-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 08:47
Källa:Trafik Göteborg