Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2206 vid Solum, i riktning mot Riksgränsen.

Hinder på vägbanan · Gränsen till Sverige är påverkad av restriktioner. 
För gällande inreseregler till Sverige: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/
För inreseregler till Norge:  www.regjeringen.no.

Giltig från 2021-01-02 kl. 12:00
Beräknas pågå till 2021-05-31 kl. 15:00

Uppdaterad:2021-03-25 kl. 10:48
Källa:Trafik Göteborg