Gång- och cykeltrafik

Norra Gubberogatan, UH Beläggning - Körbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2021-01-11 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2021-01-29 kl. 17:00

Uppdaterad:2021-01-18 kl. 15:29
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret