Vägtrafik, pågående händelse

E20 från Lund till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna

Vägarbete · Utbyggnad av E20 förbi Vårgårda. Avfartsramper stängs av och förbiledning sker av trafiken. Sänkt hastighet förbi platsen.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-01-11 kl. 10:00
Beräknas pågå till 2022-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-17 kl. 08:04
Källa:Trafik Göteborg