Gång- och cykeltrafik

Mölndalsvägen, VA-schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2021-01-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-01-15 kl. 08:36
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret