Vägtrafik, pågående händelse

E 6.20 mellan Ivarsbergsmotet och Rödastensmotet, i båda riktningar.

Vägarbeten · Underhåll av gång och cykelbana på västersidan.

Tillfälliga begränsningar:
Omledning: OBS. Arbete sker EJ på Älvsborgsbron eller E6.E20 utan på GC-Banan bredvid .

Stor påverkan
Giltig från 2021-01-07 kl. 13:00
Beräknas pågå till 2021-02-05 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-01-13 kl. 13:21
Källa:Trafik Göteborg