Gång- och cykeltrafik

Engelbrektsgatan 69, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-01-04 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-23 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-12-28 kl. 08:56
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret