Gång- och cykeltrafik

Sommarvädersgatan, Belysning

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2021-01-04 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-02-26 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-01-21 kl. 13:58
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret