Vägtrafik, pågående händelse

E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet båda riktningarna

Vägarbeten · Begränsad framkomlighet. Dubbelriktad trafik i det östergående tunnelröret. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Räkna med längre restider.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-12-28 kl. 18:00
Beräknas pågå till 2021-06-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-01-05 kl. 13:23
Källa:Trafik Göteborg