Vägtrafik, pågående händelse

Varning klass 1 plötslig ishalka

Trafikmeddelande · SMHI varnar för att regn kan falla på kalla vägbanor med ishalka som följd. Detta gäller under förmiddagen främst i och runt Göteborg och i norra Bohuslän.

Läs mer här:
SMHI

Stor påverkan
Giltig från 2020-12-26 kl. 05:00
Beräknas pågå till Gäller tills vidare

Uppdaterad:2020-12-25 kl. 20:21
Källa:Trafiken.nu