Vägtrafik, pågående händelse

Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.

Vägarbeten · Vid Gamla torget, på Kvarnbygatan, kommer arbete med att flytta fjärrvärmeledningar att ske. Detta är förberedande för kommande större arbeten i området.

Vänstersvängsfälten vid korsningarna in till gamla torget är avstängda. trafiken styrs med tillfälliga trafikljus. Ett körfält öppet i båda riktningarna.

Vissa nätter är endast ett körfält öppet och trafik regleras då med vakter.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2021-01-10 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2021-02-26 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-01-11 kl. 06:51
Källa:Mölndals stad