Vägtrafik, pågående händelse

Dubbelriktad trafik i ett tunnelrör genom Götatunneln

Trafikmeddelande · All trafik genom Götatunneln leds genom ett av tunnelrören med ett körfält i vardera riktning. Det innebär att framkomligheten begränsas med risk för köer som följd. Observera att sluttidsprognosen är osäker.

 • Kör gärna på annan tid än i rusningstid
 • Planera din resa för att undvika köer
 • Var ute i god tid

  Läs mer här:
  Arbetet i Götatunneln förlängs igen
  Trafikverket informerar om förstärkningsarbeten i Götatunneln
 • Giltig från 2020-12-29 kl. 00:00
  Beräknas pågå till 2021-10-31 kl. 00:00

  Uppdaterad:2021-09-20 kl. 09:28
  Källa:Trafiken.nu