Gång- och cykeltrafik

Bassåsvägen, VA-schakt

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2020-12-16 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-02-02 kl. 08:43
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret