Vägtrafik, pågående händelse

Marieholmstunneln öppen för trafik

Trafikmeddelande · Marieholmstunneln är öppen för trafik vilket innebär nya körvägar.

Du rekommenderas att välja Marieholmtunneln

 • om du kör från Lundbyleden till E20 och omvänt.
 • om du kör från Lundbyleden till E45 mot Karlstad och omvänt.
 • om du kör från E6 (Kungälv) till E20 och omvänt.
 • om du kör från E45 Götaleden till Lundbyleden och omvänt.

  Du rekommenderas att välja Tingstadstunneln
 • om du kör på E6 mellan Kungälv och Kungsbacka.
 • om du kör från Lundbyleden till E6 söderut och omvänt.

  Läs mer här:
  Nu öppnar Marieholmstunneln!
  Västtrafik
 • Stor påverkan
  Giltig från 2020-12-16 kl. 00:01
  Beräknas pågå till Gäller tills vidare

  Uppdaterad:2020-12-26 kl. 14:10
  Källa:Trafiken.nu