Vägtrafik, pågående händelse

Götaälvbron stängs för gott i riktning mot Hisingen

Trafikmeddelande · Götaälvbron är avstängd för biltrafik mot Hisingen för gott. Det medför att det blir mycket begränsad framkomlighet kring Nils Ericsonsgatan. Välj istället andra vägar. Gång- och cykelvägen över bron är fortsatt öppen. Hållplatsen Nordstan stängs mot Hisingen fram till hösten 2021. Orsaken är att en helt ny hållplats ska byggas inför öppnandet av Hisingsbron nästa år.


 • Planera din resa för att undvika köer
 • Kör gärna på annan tid än i rusningstid
 • Var ute i god tid

 • Läs mer här:
  Götaälvbron stängs för biltrafik mot Hisingen
  Västtrafik

  Giltig från 2020-12-13 kl. 00:01
  Beräknas pågå till Gäller tills vidare

  Uppdaterad:2021-03-23 kl. 13:43
  Källa:Trafiken.nu