Vägtrafik, pågående händelse

Götaälvbron stängs för gott i riktning mot Hisingen

Trafikmeddelande · Götaälvbron är avstängd för biltrafik mot Hisingen för gott. Just nu trafikeras bron endast av spårvagnar som slutar att gå tillfälligt från 12 juni för förflyttning av spårvagnsspår till nya Hisingsbron och då stängs bron för gott för alla trafikslag. Hållplatsen Nordstan stängs fram till augusti. Orsaken är att en helt ny hållplats ska byggas inför öppnandet av alla trafikslag på Hisingsbron i augusti.


 • Planera din resa för att undvika köer
 • Kör gärna på annan tid än i rusningstid
 • Var ute i god tid

 • Läs mer här:
  Ingen spårvagnstrafik över Göta Älv
  Västtrafik

  Giltig från 2020-12-13 kl. 00:01
  Beräknas pågå till 2021-08-16 kl. 12:00

  Uppdaterad:2021-06-10 kl. 07:51
  Källa:Trafiken.nu