Vägtrafik, pågående händelse

Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen

Vägarbeten · Den 13 december stängs Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen, detta gäller alltså inte gång- och cykeltrafiken. Bilister ombeds välja annan väg.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Alternativa överfarter är Tingstadstunneln, Älvsborgsbron samt Marieholmstunneln. .

Giltig från 2020-12-13 kl. 01:00
Beräknas pågå till 2021-08-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-03-26 kl. 21:36
Källa:Trafik Göteborg