Vägtrafik, pågående händelse

Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna

Trafikmeddelande · Vatten- och avloppsarbete. Avsmalnande vägbana.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2020-12-07 kl. 14:00
Beräknas pågå till 2022-06-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-02 kl. 07:58
Källa:Trafik Göteborg