Vägtrafik, pågående händelse

Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna

Vägarbete · Vatten- och avloppsarbete. Avsmalnande vägbana. Begränsad framkomlighet. Trafiken regleras med vakt och lots.

Giltig från 2020-12-07 kl. 14:00
Beräknas pågå till Idag kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-23 kl. 13:58
Källa:Trafik Göteborg