Gång- och cykeltrafik

Erik Väderhatts Gata, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-12-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-03-07 kl. 18:00

Uppdaterad:2021-01-21 kl. 18:15
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret