Vägtrafik, pågående händelse

Gång- och cykelväg över lyftbron i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbeten · Gång- och cykelväg över lyftbron avstängd på grund av vajerbyte.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Mycket stor påverkan
Giltig från 2021-01-21 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-01-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-01-20 kl. 13:21
Källa:Trollhättans stad