Gång- och cykeltrafik

Dockpromenaden, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2020-11-23 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-11-16 kl. 12:14
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret