Vägtrafik, pågående händelse

E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna

Vägarbeten · Arbete med delar av bron, ca halva bron stängs av för arbete. 2 körfält hålls öppna i norrgående och södergående under hela arbetet. Bredd restriktion 2,9 meter.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 60km/h

På grund av gjutningsarbeten begränsas framkomligheten på Nordreälvbron i riktning mot Oslo. Detta gäller från den 14 juli klockan 06.00 till 15 juli klockan 05:00. 

Mer information:
Sänkt hastighet över Nordreälvbron

Giltig från 2020-05-28 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-08 kl. 12:51
Källa:Trafik Göteborg