Gång- och cykeltrafik

Gamlestadsvägen 317, VA-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-11-16 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2020-12-16 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-28 kl. 15:35
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret