Vägtrafik, pågående händelse

Väg 933 från Hanhals skola till Lekevallen båda riktningarna

Hinder på vägbanan · Sättningsskada. Skyddsbarriär utsatt vid platsen där det blir avsmalnande väg. Varningsskyltar utsatta.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Liten påverkan
Giltig från 2020-11-09 kl. 15:32
Beräknas pågå till 2021-01-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-12-11 kl. 14:53
Källa:Trafik Göteborg