Gång- och cykeltrafik

Marieholmsleden, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-09-28 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-11-30 kl. 20:00

Uppdaterad:2020-10-15 kl. 10:58
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret