Gång- och cykeltrafik

Gamla Böneredsvägen, Speciella projekt (TKs)

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, ingen omledning
Mycket stor påverkan
Startar tidigast 2020-10-12 kl. 18:00
Beräknas pågå till 2020-12-23 kl. 06:00

Uppdaterad:2020-10-15 kl. 09:46
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret