Vägtrafik, pågående händelse

Väg 626 från Karebyskola till Rishammar båda riktningarna

Vägarbeten · Byggnation av farthinder/övergångsställe.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 30km/h

Liten påverkan
Giltig från 2020-10-13 kl. 07:15
Beräknas pågå till Idag kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-19 kl. 14:04
Källa:Trafik Göteborg