Gång- och cykeltrafik

Peppargatan, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-10-12 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-12-18 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-05 kl. 11:04
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret