Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 från Gunnareds kyrka till Ellesbovägen båda riktningarna

Vägarbeten · Broarbete, begränsad framkomlighet.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 50km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-10-14 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2021-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-19 kl. 08:10
Källa:Trafik Göteborg