Vägtrafik, pågående händelse

E6 vid Ullevimotet (73) i riktning mot Malmö

Vägarbeten · In- och utfart till en byggarbetsplats i höjd med påfarten till E6 söderut,.
Liten påverkan
Giltig från 2019-11-01 kl. 12:00
Beräknas pågå till 2021-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-28 kl. 13:20
Källa:Trafik Göteborg