Gång- och cykeltrafik

Björlanda Strand, Speciella projekt (TKs)

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, ingen omledning
Mycket stor påverkan
Startar tidigast 2020-10-05 kl. 06:00
Beräknas pågå till 2020-12-18 kl. 18:00

Uppdaterad:2020-10-06 kl. 15:11
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret