Gång- och cykeltrafik

Såggatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-10-05 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-12-11 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-22 kl. 15:16
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret