Vägtrafik, pågående händelse

Dag Hammarskjöldsleden nära Per Dubbsgatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Belysningsarbete. Arbete utförs dagtid mellan 09.00-15.00.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-10-05 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2020-12-17 kl. 15:00

Uppdaterad:2020-10-14 kl. 09:06
Källa:Trafik Göteborg