Vägtrafik, pågående händelse

Väg 40 vid Tullamotet (84) i riktning mot Jönköping

Beläggningsarbete · Beläggningsarbete. Breddning av avfart från riksväg 40, mot 84 Tullamotet.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Liten påverkan
Giltig från 2020-10-01 kl. 20:00
Beräknas pågå till 2020-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-26 kl. 09:43
Källa:Trafik Göteborg