Gång- och cykeltrafik

Kvibergsvägen, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-09-28 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-11-30 kl. 21:30

Uppdaterad:Igår kl. 08:32
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret