Vägtrafik, pågående händelse

E6 vid Trafikplats Kungsbacka N (61) båda riktningarna

Vägarbeten · Brounderhåll på trafikplats Kungsbacka Nord. Påfart mot Malmö är avstängd.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd
Hastighet: 50km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-28 kl. 20:00
Beräknas pågå till 2020-12-21 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-19 kl. 14:09
Källa:Trafik Göteborg