Vägtrafik, pågående händelse

Sprängkullsgatan mellan Övre Husargatan och Parkgatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Följ orange vägvisning.

Mer information:
Sprängkullsgatan stängs vid Hagakyrkan

Mycket stor påverkan
Giltig från 2020-09-30 kl. 23:59
Beräknas pågå till 2022-03-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-12-28 kl. 13:52
Källa:Trafik Göteborg