Gång- och cykeltrafik

Tuve Kyrkväg, Speciella projekt (TKs)

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Mycket stor påverkan
Startar tidigast 2020-09-23 kl. 06:00
Beräknas pågå till 2020-12-23 kl. 19:00

Uppdaterad:2020-10-07 kl. 07:38
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret