Vägtrafik, pågående händelse

Väg 679 från Råssbyn till Hova båda riktningarna

Vägarbeten · Plankorsning Grohed. Totalavstängt med omledning. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Omleds via väg 679, 678.

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-28 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2020-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-19 kl. 13:47
Källa:Trafik Göteborg