Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1960 från Trafikplats Nol (86) till Alafors båda riktningarna

Vägarbeten · Arbete nere vid slänten, trafikljusreglerad.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 40km/h

Liten påverkan
Giltig från 2020-09-21 kl. 19:00
Beräknas pågå till 2020-11-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-19 kl. 15:58
Källa:Trafik Göteborg