Gång- och cykeltrafik

Mölnesjögatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Mycket stor påverkan
Startar tidigast 2020-09-21 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-19 kl. 07:37
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret