Gång- och cykeltrafik

Norra Breviksvägen, UH Beläggning - Körbana

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-09-21 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-11-14 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-20 kl. 12:37
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret