Vägtrafik, kommande händelse

Streteredsvägen vid Kungsbackavägen, i båda riktningar.

Vägarbeten · Busshållplatsen Olas väg på Streteredsvägen i Kållered byggs om. Begränsad framkomlighet, trafik regleras med trafikljus.
Liten påverkan
Giltig från 2020-09-21 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2020-10-15 kl. 18:00

Uppdaterad:2020-09-16 kl. 09:12
Källa:Mölndals stad