Vägtrafik, kommande händelse

Ekenleden, mellan Labackavägen och Heljeredsvägen i Mölndals stad, i båda riktningar.

Vägarbeten · Beläggningsarbete på Ekenleden bakom IKEA. Toppskikt ska läggas. Trafik regleras med flaggvakt.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-28 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2020-10-03 kl. 18:00

Uppdaterad:2020-09-16 kl. 09:07
Källa:Mölndals stad